logotype
logotype
زیبایی فک PDF چاپ نامه الکترونیک

جلو آمدگی فک پایین

در این موارد ، فک پایین جلوتر از فک بالا قرار گرفته و گاهی اوقات جویدن، صحبت کردن و زیبایی چهره فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. بهتر است درمان جراحی همراه با معالجه ارتودنسی انجام شود تا وضعیت برهم آمدن دندان ها پس از جراحی حالتی ایده آل تر داشته باشد.

 عقب رفتگی فک پایین

این عارضه کاملا بر عکس مورد پیشین بوده و فرم صورت حالت محدب پیدا می کند. در این موارد با عمل جراحی و جلو کشیدن فک پایین می توان رابطه صحیح بین فکین بالا و پایین برقرار کرد و زیبایی را به چهره فرد بازگرداند.

 ناهنجاری های چانه

چانه نیز همانند پیشانی و بینی قسمت مهمی از نیمرخ و فرم خارجی چهره را تشکیل می دهد. عقب رفتگی و کوچک بودن چانه ، شایع تر از بیرون زدگی آن می باشد. چنانچه این ضایعات به علت عقب یا جلو بودن فک نباشد و اندازه و فرم استخوان چانه مشکل داشته باشد، می توان فقط خود چانه را جراحی و فرم آن را تصحیح کرد.

جراحی های زیبائی فک یک عمل جراحی گروهی است که متشکل از جراح پلاستیک ترمیمی، جراح فک و ارتودنسی می باشد.